Agenda 2015

In maart 2015 gaat de VSNL haar 8e bestuursjaar in. In de afgelopen 7 jaar heeft de sociëteit zich ontwikkeld tot een bekende club in de regio.

De jaarlijkse uitwisseling met de bestuurders uit de regio is inmiddels een bekende terugkomende activiteit geworden.

De agenda voor 2015 ziet er als volgt uit:

 • 24 maart 2015; jaarvergadering met als gastspreker de heer Dion Bartels met als onderwerp Malafide Vastgoedbeleggingen en herfinanciering van vastgoed;
 • 8 april 2015; excursie Hippisch Centrum Horst (facultatief);
 • 1 juni 2015; bestuurdersavond met als onderwerp het nieuwe POL / Kernenbeleid (met de nieuwe gedeputeerde);
 • 14 juli 2015; Excursie Poppodium Grenswerk / onderdeel van project Q4 te Venlo (o.l.v. Ralph Geurts van Aannemersbedrijf Jongen Venlo);
 • 10/11 september 2015; buitenlandse reis (voorstel Malmö / Kopenhagen of Dresden / Leipzig);
 • 17 november 2015; lezing met diner. Onderwerp: scholig, universitaire ontwikkeling, studentenhuisvesting

21 mei 2014 bestuurdersavond – Parkhotel van Horst

Op woensdag avond 21 mei 2014 zal de inmiddels bekende bestuurdersavond van VSNL weer plaatsvinden in het Parkhotel van Horst.

De heer Koos Seerden, directeur van het bedrijf Rho Adviseurs voor Leefruimte uit Rotterdam, zal een inleiding verzorgen over de dreigende leegstand in winkelvastgoed als gevolg van de stijgende verkopen via het internet.

Onder leiding van een discussieleider zal er met de bestuurders uit onze regio gediscussieerd worden op welke manier deze uitdaging ter hand genomen kan worden en hoe verdere leegstand kan worden voorkomen om de leefbaarheid van centra te behouden.

Zet deze datum nu al vast in de agenda.

Agenda voor 2014

Het zevende bestuursjaar van de Vastgoed Sociëteit Noord Limburg heeft inmiddels een aanvang genomen.

De crisis in de vastgoedsector lijkt op z’n einde te komen. De verkopen in de woningmarkt stijgen en in de noord vleugel van de Randstad is zelfs sprake van lichte prijsstijgingen. Ook de architectenbranche spreekt van een herstel van vertrouwen door investeerders. Het ergste van de crisis ligt achter ons. Jammer genoeg komt het lichte herstel voor sommige te laat. In de corporatiewereld is veel veranderd zeker na het definitief worden van de verhuurdersheffing. De investeringsruimte voor corporaties wordt daarmee sterk beperkt. Het in standhouden en verduurzamen van het bestaande bezit staat bij corporaties hoog op de agenda. Zorginstellingen worstelen met hun toekomstige opgave en zijn nog vooral zoekende. Hierin zal de komende jaren duidelijkheid komen.

Als bestuur wensen we alle leden veel succes toe in deze lastige tijd. Naast de uitdagingen waar we voor staan zijn er ook veel kansen. Laten we deze kansen vooral gezamenlijk oppakken.

We zijn er van overtuigd jullie dit jaar wederom een gevarieerd en inspirerend programma te kunnen aanbieden. Op enkele onderdelen na staat het programma voor dit jaar al grotendeels vast.

Noteer in elk geval alvast de volgende data:

 • dinsdag 11 maart 2014: Ledenvergadering met lezing vanuit Daan Quakernaat;
 • woensdag 21 mei 2014: Bestuurdersavond met als onderwerp “Winkelvastgoed versus Internetverkopen”;
 • dinsdag 24 juni 2014: Facultatieve bijeenkomst met als onderwerp inzet Social Media door Vastgoedconnect;
 • vrijdag 5 september 2014: Excursie Rotterdam met inbreng van Eric Schellevis en Marc Janssen;
 • dinsdag 18 november 2014: Ledenvergadering met lezing door Huub Stroom van Deterink Advocaten en Notarissen over Erfpacht en diner.

Zoals u van ons gewend bent, zullen de ledenvergaderingen in de avonduren plaatsvinden en de projectbezoeken overdag, dan wel aan het einde van de middag. Over de verschillende data en tijdstippen zult u tijdig van te voren telkenmale nog apart duidelijk geïnformeerd worden. Ook dit jaar zullen de ledenvergaderingen in het Parkhotel te Horst plaatsvinden.

Agenda voor 2013

Het zesde bestuursjaar van de Vastgoed Sociëteit Noord Limburg heeft inmiddels een aanvang genomen.

Het zesde bestuursjaar van de Vastgoed Sociëteit Noord Limburg heeft inmiddels een aanvang genomen. De crisis in de vastgoedsector houdt nog steeds aan. Met het Woonakkoord zoals het nu op tafel ligt en het zwakke consumentenvertrouwen zal er op korte termijn weinig veranderen.
Als bestuur wensen we alle leden veel succes toe in deze lastige tijd en hopen we dat we er ons allemaal goed doorheen slaan.
We zijn er van overtuigd jullie dit jaar wederom een gevarieerd en inspirerend programma te kunnen aanbieden. Op enkele onderdelen na staat het programma voor dit jaar al grotendeels vast.

Noteer in elk geval alvast de volgende data:

 • dinsdag 5 maart 2013: Ledenvergadering met lezing vanuit Aedes (Ton Streppel);
 • dinsdag 23 april 2013: Facultatieve bijeenkomst door Centraal Beheer Achmea;
 • maandag 13 mei 2013: Bestuurdersavond met als onderwerp “Herbestemming bestaand vastgoed”
 • donderdag 20 juni 2013: Projectbezoek Hof ter Berkel te Horst door CRA;
 • vrijdag en zaterdag 20-21 september: Excursie (al dan niet buitenland en/of meerdaags)
 • dinsdag 19 november 2012: Ledenvergadering met lezing en diner.

Zoals u van ons gewend bent, zullen de ledenvergaderingen in de avonduren plaatsvinden en de projectbezoeken overdag, dan wel aan het einde van de middag. Over de verschillende data en tijdstippen zult u tijdig van te voren telkenmale nog apart duidelijk geïnformeerd worden.
Ook dit jaar zullen de ledenvergaderingen in het Parkhotel te Horst plaatsvinden.

Agenda voor 2012

Alweer het vijfde jaar van Vastgoed Sociëteit Noord Limburg is aangebroken. Net als 2011, zal ook 2012 – zo we de eerste berichten in de media dit jaar mogen geloven – een roerig jaar in de vastgoedwereld worden. Laten we hopen dat we er allemaal met de nodige inspanning goed doorheen komen.

Zoals al eerder bekend is gemaakt, zal het huidige bestuur ook de komende vier jaar het bestuur van de Vastgoed Sociëteit Noord Limburg vormen. Daarna zal er op basis van de statuten een wijziging van het bestuur geheel of gedeeltelijk dienen plaats te vinden.

We hopen jullie dit jaar wederom een gevarieerd en inspirerend programma te kunnen aanbieden.
Noteer in elk geval alvast de volgende data:

 • dinsdag 13 maart 2012: Ledenvergadering met lezing;
 • maandag 21 mei 2012: Bestuurdersavond;
 • dinsdag 26 juni 2012: Facultatief bezoek;
 • donderdag 6 september 2012: Projectbezoek; en
 • dinsdag 20 november 2012: Ledenvergadering met lezing en diner.

Zoals u van ons gewend bent, zullen de ledenvergaderingen in de avonduren plaatsvinden en de projectbezoeken overdag, dan wel aan het einde van de middag. Over de verschillende data en tijdstippen zult u tijdig van te voren telkenmale nog apart duidelijk geïnformeerd worden.

Ook dit jaar zullen de ledenvergaderingen in het Parkhotel te Horst plaatsvinden.

Oprichting VSNL

De Vastgoed Sociëteit Noord Limburg bestaat nu ruim één jaar. We kunnen terugkijken op succesvol jaar waarin het ledenaantal is gegroeid naar 41 personen.

Op basis van een gehouden enquete onder de leden kunnen we vermelden dat iedereen tevreden terugkijkt op afgelopen jaar. De discussie met de regionale bestuurders over de nieuwe Wro, de excursie naar Roombeek en de presentatie van Volantuis getuige hiervan.

De volgende vergadering op 10 juni zal in het teken staan van het project Klavertje 4 en Greenport Venlo. Door de heer Sommer, projectdirecteur van Klavertje 4, zal een presentatie worden verzorgd. Daarna zal er een discussie plaatsvinden onder leiding van gedeputeerde G. Driessen tussebn regionale bestuurders en de leden van VSNL.