default-header
HomeAlgemeenReglement

Reglement

De kosten van het lidmaatschap van de VSNL bedraagt € 250,- per kalenderjaar. De leden ontvangen voor het lidmaatschap jaarlijks éénmalig een factuur.

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en het is derhalve niet toegestaan om het lidmaatschap zonder meer over te dragen, collega’s of andere vervangers af te vaardigen naar de bijeenkomsten. Onder de button “Voor leden” is de oprichtingsakte opgenomen waarin de inhoud van het lidmaatschap zorgvuldig is omschreven.

In het jaarlijkse contributiebedrag is opgenomen dat we per kwartaal vergaderen op een daarvoor aangewezen locatie. Tijdens de vergaderingen zullen sprekers de avonden opluisteren. In het eerste kwartaal wordt de jaarvergadering gehouden. In het tweede kwartaal vindt een discussieavond plaats met de verantwoordelijke bestuurders uit de regio. In het derde kwartaal wordt een project bezocht. Op het einde van het jaar dineren we gezamenlijk tijdens de vergadering. Facultatieve bijeenkomsten worden separaat afgerekend. Dit geldt eveneens voor de genuttigde dranken na de vergaderingen.

Om de VSNL goed te kunnen laten functioneren is een hoge mate van aanwezigheid van belang. Een aanwezigheid van 75% wordt als minimum geacht. Het bestuur zal hierop toezien en, indien nodig, hierop corrigerend handelen. Indien dit corrigerend handelen bij betreffend lid (leden) geen effect sorteert, kan het bestuur het lidmaatschap beëindigen. Afmelding voor de vergadering dient minimaal 48 uur van te voren te geschieden bij het secretariaat. Bij afmelding binnen 48 uur vóór de vergadering worden de eventuele kosten volledig aan het lid doorberekend.