default-header
HomeAgenda voor 2013

Agenda voor 2013

Het zesde bestuursjaar van de Vastgoed Sociëteit Noord Limburg heeft inmiddels een aanvang genomen.

Het zesde bestuursjaar van de Vastgoed Sociëteit Noord Limburg heeft inmiddels een aanvang genomen. De crisis in de vastgoedsector houdt nog steeds aan. Met het Woonakkoord zoals het nu op tafel ligt en het zwakke consumentenvertrouwen zal er op korte termijn weinig veranderen.
Als bestuur wensen we alle leden veel succes toe in deze lastige tijd en hopen we dat we er ons allemaal goed doorheen slaan.
We zijn er van overtuigd jullie dit jaar wederom een gevarieerd en inspirerend programma te kunnen aanbieden. Op enkele onderdelen na staat het programma voor dit jaar al grotendeels vast.

Noteer in elk geval alvast de volgende data:

  • dinsdag 5 maart 2013: Ledenvergadering met lezing vanuit Aedes (Ton Streppel);
  • dinsdag 23 april 2013: Facultatieve bijeenkomst door Centraal Beheer Achmea;
  • maandag 13 mei 2013: Bestuurdersavond met als onderwerp “Herbestemming bestaand vastgoed”
  • donderdag 20 juni 2013: Projectbezoek Hof ter Berkel te Horst door CRA;
  • vrijdag en zaterdag 20-21 september: Excursie (al dan niet buitenland en/of meerdaags)
  • dinsdag 19 november 2012: Ledenvergadering met lezing en diner.

Zoals u van ons gewend bent, zullen de ledenvergaderingen in de avonduren plaatsvinden en de projectbezoeken overdag, dan wel aan het einde van de middag. Over de verschillende data en tijdstippen zult u tijdig van te voren telkenmale nog apart duidelijk geïnformeerd worden.
Ook dit jaar zullen de ledenvergaderingen in het Parkhotel te Horst plaatsvinden.