default-header
HomeAgenda 2015

Agenda 2015

In maart 2015 gaat de VSNL haar 8e bestuursjaar in. In de afgelopen 7 jaar heeft de sociëteit zich ontwikkeld tot een bekende club in de regio.

De jaarlijkse uitwisseling met de bestuurders uit de regio is inmiddels een bekende terugkomende activiteit geworden.

De agenda voor 2015 ziet er als volgt uit:

  • 24 maart 2015; jaarvergadering met als gastspreker de heer Dion Bartels met als onderwerp Malafide Vastgoedbeleggingen en herfinanciering van vastgoed;
  • 8 april 2015; excursie Hippisch Centrum Horst (facultatief);
  • 1 juni 2015; bestuurdersavond met als onderwerp het nieuwe POL / Kernenbeleid (met de nieuwe gedeputeerde);
  • 14 juli 2015; Excursie Poppodium Grenswerk / onderdeel van project Q4 te Venlo (o.l.v. Ralph Geurts van Aannemersbedrijf Jongen Venlo);
  • 10/11 september 2015; buitenlandse reis (voorstel Malmö / Kopenhagen of Dresden / Leipzig);
  • 17 november 2015; lezing met diner. Onderwerp: scholig, universitaire ontwikkeling, studentenhuisvesting