default-header
HomeAgenda voor 2012

Agenda voor 2012

Alweer het vijfde jaar van Vastgoed Sociëteit Noord Limburg is aangebroken. Net als 2011, zal ook 2012 – zo we de eerste berichten in de media dit jaar mogen geloven – een roerig jaar in de vastgoedwereld worden. Laten we hopen dat we er allemaal met de nodige inspanning goed doorheen komen.

Zoals al eerder bekend is gemaakt, zal het huidige bestuur ook de komende vier jaar het bestuur van de Vastgoed Sociëteit Noord Limburg vormen. Daarna zal er op basis van de statuten een wijziging van het bestuur geheel of gedeeltelijk dienen plaats te vinden.

We hopen jullie dit jaar wederom een gevarieerd en inspirerend programma te kunnen aanbieden.
Noteer in elk geval alvast de volgende data:

  • dinsdag 13 maart 2012: Ledenvergadering met lezing;
  • maandag 21 mei 2012: Bestuurdersavond;
  • dinsdag 26 juni 2012: Facultatief bezoek;
  • donderdag 6 september 2012: Projectbezoek; en
  • dinsdag 20 november 2012: Ledenvergadering met lezing en diner.

Zoals u van ons gewend bent, zullen de ledenvergaderingen in de avonduren plaatsvinden en de projectbezoeken overdag, dan wel aan het einde van de middag. Over de verschillende data en tijdstippen zult u tijdig van te voren telkenmale nog apart duidelijk geïnformeerd worden.

Ook dit jaar zullen de ledenvergaderingen in het Parkhotel te Horst plaatsvinden.