default-header
HomeAlgemeenAanname beleid

Aanname beleid

Het aanname beleid van VSNL is opgenomen in de oprichtingsakte van de vereniging.

Nieuwe leden dienen binnen hun onderneming / rechtspersoon / instelling / instituut te fungeren als:

  • Eigenaar en/of
  • Directeur en/of
  • Aandeelhouder met aanmerkelijk belang en/of
  • Beleidsbepaler

Het totaal van het aantal leden dient een afspiegeling te zijn van de marktpartijen, die actief zijn in de vastgoedsector in Noord Limburg. Derhalve heeft het bestuur een taakstellende verdeling gemaakt van het toegestane aantal leden per sector. Het bestuur houdt een register van de leden bij teneinde de na te streven verhouding van de sectoren te bewaken. Voorts streeft het bestuur in het aantal leden naar een evenwichtige mix tussen ruime ervaring en jonge “high potentials”, alsmede naar een goede verhouding in geografische spreiding van het aantal leden.

Hoe te handelen bij verandering van werkkring: Indien een lid verandert van werkkring dan dient dit lid hiervan melding te maken aan het bestuur en is het lidmaatschap beëindigd. Als dit lid opnieuw een lidmaatschap wenst, dan dient hij/zij zich vanuit de nieuwe werkkring / functie opnieuw aan te melden en zal het bestuur deze aanvraag toetsen aan de criteria. Het voormalige bedrijf / instelling van dit lid kan een nieuw lid voordragen, welke voordracht dan ook door het bestuur getoetst zal worden aan de criteria.

Aanbeveling: ieder natuurlijk persoon en rechtspersoon, actief in de vastgoedsector, kan zich aanmelden als lid van de vereniging of kan worden voorgedragen als lid door reeds bestaande leden. Indien een lid iemand wil voordragen als lid is het aan te bevelen om eerst bij het bestuur te informeren naar de mogelijkheden van aanname c.q. ruimte binnen de betreffende categorieën van sectoren in verband met de hiervoor aangegeven verhouding van het aantal leden per sector. In het kader van zorgvuldigheid naar relaties toe kan hiermee een eventuele vervelende situatie worden voorkomen.