default-header
HomeAgenda voor 2014

Agenda voor 2014

Het zevende bestuursjaar van de Vastgoed Sociëteit Noord Limburg heeft inmiddels een aanvang genomen.

De crisis in de vastgoedsector lijkt op z’n einde te komen. De verkopen in de woningmarkt stijgen en in de noord vleugel van de Randstad is zelfs sprake van lichte prijsstijgingen. Ook de architectenbranche spreekt van een herstel van vertrouwen door investeerders. Het ergste van de crisis ligt achter ons. Jammer genoeg komt het lichte herstel voor sommige te laat. In de corporatiewereld is veel veranderd zeker na het definitief worden van de verhuurdersheffing. De investeringsruimte voor corporaties wordt daarmee sterk beperkt. Het in standhouden en verduurzamen van het bestaande bezit staat bij corporaties hoog op de agenda. Zorginstellingen worstelen met hun toekomstige opgave en zijn nog vooral zoekende. Hierin zal de komende jaren duidelijkheid komen.

Als bestuur wensen we alle leden veel succes toe in deze lastige tijd. Naast de uitdagingen waar we voor staan zijn er ook veel kansen. Laten we deze kansen vooral gezamenlijk oppakken.

We zijn er van overtuigd jullie dit jaar wederom een gevarieerd en inspirerend programma te kunnen aanbieden. Op enkele onderdelen na staat het programma voor dit jaar al grotendeels vast.

Noteer in elk geval alvast de volgende data:

  • dinsdag 11 maart 2014: Ledenvergadering met lezing vanuit Daan Quakernaat;
  • woensdag 21 mei 2014: Bestuurdersavond met als onderwerp “Winkelvastgoed versus Internetverkopen”;
  • dinsdag 24 juni 2014: Facultatieve bijeenkomst met als onderwerp inzet Social Media door Vastgoedconnect;
  • vrijdag 5 september 2014: Excursie Rotterdam met inbreng van Eric Schellevis en Marc Janssen;
  • dinsdag 18 november 2014: Ledenvergadering met lezing door Huub Stroom van Deterink Advocaten en Notarissen over Erfpacht en diner.

Zoals u van ons gewend bent, zullen de ledenvergaderingen in de avonduren plaatsvinden en de projectbezoeken overdag, dan wel aan het einde van de middag. Over de verschillende data en tijdstippen zult u tijdig van te voren telkenmale nog apart duidelijk geïnformeerd worden. Ook dit jaar zullen de ledenvergaderingen in het Parkhotel te Horst plaatsvinden.